Ograniczenia narzędzia sprawdzanie poprawności danych w Excelu

Sprawdzanie poprawności danych jest bardzo przydatnym narzędziem, w którym można zdefiniować reguły poprawności danych, ale posiada istotną wadę.

Jeśli użytkownik skopiuje zawartość dowolnej komórki znajdującej się w skoroszycie, następnie jej zawartość wklei do komórki z nałożoną regułą sprawdzania poprawności danych wówczas wklejana wartość nie tylko nie zostanie sprawdzona, ale także zostaną usunięte wszelkie reguły sprawdzania poprawności danych nałożone na komórkę. Inaczej mówiąc w następstwie tego wklejania w komórce będzie można umieścić dane dowolnego typu. Podobnie będzie również w przypadku przenoszenia zawartości komórek. Narzędzie to staje się wówczas praktycznie bezużyteczne w profesjonalnych zastosowaniach, chyba że zostanie połączone z odpowiednio dopisanym kodem Makro.

Ograniczenia narzędzia sprawdzanie poprawności danych w Excelu