Zbiorcze usuwanie reguł sprawdzania poprawności

Sprawdzanie poprawności danych jest przydatnym narzędziem, tylko wówczas jeśli będzie użyte we właściwych miejscach i z zachowaniem umiaru. Co jeśli otrzymasz skoroszyt przepełniony komunikatami, ograniczeniami oraz mnóstwem list rozwijanych.

To co dla innego użytkownika mogło stanowić ułatwienie, dla Ciebie może być tylko utrudnieniem. Istnieje jednak błyskawiczny sposób na kompleksowe usunięcie z całego arkusza niewygodnych reguł sprawdzania poprawności.

W tym celu:

  • wciśnij kombinację klawiszy Ctrl + A, aby zaznaczyć wszystkie komórki;
  • aktywuj na wstążce kartę Dane i w grupie poleceń Narzędzia danych kliknij ikonę Poprawność danych. Może pojawić się wówczas komunikat informujący o tym, że w zaznaczonym obszarze znajduje się wiele typów sprawdzania poprawności.

 

  • kliknij OK. Na dole okna dialogowego, które się pokaże, wybierz przycisk Wyczyść wszystko a następnie zatwierdź OK.