Wprowadzanie tylko unikatowych wartości do komórek Excela

Ze względu na wszechstronność zastosowań aplikacji Excel, często zdarza się, że w arkuszach rejestrujemy dane naszych kontrahentów. Zwykle pracownicy działów handlowych sukcesywnie wprowadzają dane obsługiwanych klientów do Excelowej bazy. Wraz z upływem czasu baza zawiera coraz więcej firm i często stajemy przed dylematem czy dany klient jest w bazie czy też nie?

Aby nie stać przed takim dylematem, Excel oferuje możliwość przypisania komórkom reguły, która podczas wprowadzania zawartości do komórki sprawdzi, czy w innych komórkach ta wartość już występuje. W przypadku odnalezienia powtórzonego wpisu zostanie wyświetlony komunikat, a wpisanie drugi raz tego samego będzie niemożliwe. Przykładowe zestawienie przedstawia poniższy rysunek.

Wprowadzanie tylko unikatowych wartości do komórek Excela

Aby przypisać regułę kontrolującą wartości zduplikowane, dla kolumny A identyfikującej kontrahenta należy:

  • zaznaczyć komórki, którym ma zostać przypisana reguła kontrolowania wartości powtórzonych;
  • uaktywnić kartę Dane i w grupie poleceń Narzędzia danych wybrać polecenie Poprawność danych;
  • następnie w oknie Sprawdzania poprawności danych, na karcie Ustawienia wybieramy pozycję Niestandardowe a w polu Formuła wpisujemy: LICZ.JEŻELI($A$2:$A$100;A2)=1

Dodatkowo na karcie Alert o błędzie możemy określić komunikat, jaki zostanie wyświetlony w chwili gdy do komórki zostanie wprowadzona wartość, która już istnieje w innej komórce, wypełniając poszczególne pola informacjami przedstawionymi na poniższym rysunku.

Alert o błędzie - sprawdzanie poprawności danych