Kompletność (ciągłość) danych w arkuszu

Kluczem do bezproblemowego użycia wielu narzędzi Excela jest odpowiednie przygotowanie danych i zapewnienie, aby analizowany obszar był spójny i kompletnie wypełniony. Jeśli tak nie jest, czeka nas żmudne uzupełnianie braków lub ręczne usuwanie pustych wierszy. Okazuje się, że możemy się przed tym bardzo łatwo uchronić. Fragment przykładowego zestawienia przedstawia rysunek.

Kompletność (ciągłość) danych w arkuszu

Chcąc zabezpieczyć się przed pozostawieniem pustych komórek pomiędzy danymi podczas wprowadzania informacji przez innych użytkowników warto skorzystać z narzędzia Sprawdzanie poprawności danych.

Aby nadać takie ograniczenie w zakresie A2:G50 należy:

  • rozpoczynając od komórki A2, zaznaczyć zakres A2:G50;
  • uaktywnić kartę Dane i w grupie poleceń Narzędzia danych wybrać polecenie Poprawność danych;
  • następnie w oknie Sprawdzania poprawności danych, na karcie Ustawienia wybieramy z listy  dozwolonych kryteriów pozycję Niestandardowe i usuwamy zaznaczenie pola Ignoruj puste
  • w polu Formuła wprowadzamy: =LICZ.PUSTE(A$2:A2)=0
  • zatwierdzamy ustawienia, klikając przycisk OK.

Sprawdzanie poprawności danych - Licz.puste

 

Dodatkowo na karcie Alert o błędzie możemy określić komunikat, jaki zostanie wyświetlony w chwili gdy ponad kolejnym wpisem pozostawimy pustą komórkę.