Tekst jako kolumny nietypowe zastosowanie

Załóżmy że otrzymałeś od pracownika działu marketingu zestawienie zrealizowanych zleceń przez firmy zewnętrzne za III kwartał 2012r. Chciałbyś je pogrupować okresami, ale pojawił się problem.

W datach użyto błędnego separatora lat, miesięcy i dni przez co Excel traktuje daty jako wartości tekstowe. Czy musisz ręcznie poprawiać każdą datę w zestawieniu? Niekoniecznie. 

Przykładowe błędne daty przedstawia poniższy rysunek:

Aby ręcznie nie poprawiać każdej daty a bardzo szybko uzyskać poprawny zapis należy:

  • zaznaczyć daty w kolumnie B i wywołać polecenie Dane/ Tekst jako kolumny;
  • w pierwszych dwóch krokach Kreatora konwersji tekstu nie zmieniać ustawień i przejść od razu do ostatniego kroku;
  • w sekcji Format danych w kolumnie zaznaczyć opcję Data i z rozwijanej listy wybrać kolejność elementów daty. W tym przykładzie będzie to RMD (rok, miesiąc, dzień);
  • kliknąć Zakończ, a błędne daty zostaną poprawione.