Usuwanie istniejących hiperłączy

W poprzednich wersjach programu Excel, aby zamienić istniejące hiperłącza na tekst konieczne było usuwanie łączy pojedynczo. W Excel 2010 wreszcie poprawiono to i umożliwiono usunięcie wielu hiperłączy w ramach jednej operacji. Aby to wykonać należy:

  • zaznacz wszystkie komórki używając kombinacji klawiszy Ctrl+A;
  • następnie prawym przyciskiem myszy kliknij dowolną komórkę i wybierz z menu polecenie Usuń hiperłącza. Polecenie to zadziała nawet wówczas gdy zostaną zaznaczone komórki pozbawione hiperłączy.

 

Dla osób korzystających z wcześniejszych wersji programu Excel, proponuję zastosować krótki kod makro, który usunie wszystkie istniejące hiperłącza.