Ograniczanie obszaru roboczego arkusza

Czy przydarzyła Ci się sytuacja, że podczas zaznaczania komórek za pomocą myszy, arkusz przewijał się zbyt szybko i trudno było Ci precyzyjnie zaznaczyć właściwy obszar? Myślę, że pewnie niejednokrotnie - czynność zaznaczania myszą okazała się dla Ciebie uciążliwa.

Okazuje się, że jest na to sposób. Dobrą praktyką jest zablokowanie arkusza w taki sposób, aby dostępny był tylko jego fragment. Aby tego dokonać, powinieneś skorzystać z następującej instrukcji:

  • najpierw upewnij się czy na wstążce jest widoczna karta Deweloper – w przeciwnym wypadku należy ją wyświetlić;
  • aktywuj na wstążce kartę Deweloper i w grupie poleceń Formanty kliknij w ikonę Właściwości, aby otworzyć okno Properties;
  • w oknie Properties wpisz adres zakresu w polu właściwości ScrollArea i naciśnij klawisz Enter.

Ograniczanie obszaru roboczego arkusza - ScrollArea

W naszym przykładzie we właściwościach ScrollArea użyto zakresu B1:Q20. Od tego momentu zauważysz, że nie jesteś w stanie przejść do żadnej komórki arkusza, która nie znajduje się w określonym przed chwilą zakresie. Ponadto niektóre polecenia już nie działają, np. zaznaczanie całych wierszy i kolumn.

Z rozwiązaniem tym wiąże się  jednak pewien problem - właściwość ScrollArea nie jest właściwością trwałą. W praktyce oznacza to, że jeśli zapiszesz swój plik, zamkniesz go, a następnie powtórnie go otworzysz, właściwość ScrollArea zostanie zresetowana i znów będziesz mógł zaznaczać dowolne komórki arkusza.