Liczba arkuszy w nowym skoroszycie

Standardowo w skoroszycie znajdują się 3 puste arkusze. Przygotowując obszerne zestawienia i raporty zazwyczaj potrzebujemy ich kilkunastu. Pierwszą czynnością, jaką musimy zwykle wykonać, będzie wstawienie kilkunastu pustych arkuszy, do których zostaną później wprowadzone dane. 

Twórcy Excela przewidzieli tę sytuację i dali możliwość zwiększenia liczby arkuszy przy tworzeniu nowego skoroszytu.

Aby to zrobić:

  • aktywuj na wstążce kartę Plik/Opcje i przejdź do zakładki Ogólne;
  • odszukaj pole Dołącz następującą liczbę arkuszy i wstaw w nim odpowiednią liczbę arkuszy.  Wybór zatwierdź, klikając OK.

 Jeśli chcesz na bieżąco dodawać nowe arkusze do swojego skoroszytu, skorzystaj ze skrótu klawiaturowego Shift + F11.