Automatyczne formatowanie nowo dopisywanych danych

Nawet bardzo estetyczne przygotowane i ostatecznie sformatowane zestawienie w Excelu, zwykle po dopisaniu nowych rekordów wygląda mniej estetycznie niż założył to twórca.

Dopisanie nowych danych wiąże się z reguły z ręcznym przenoszeniem formatowania zastosowanego w obrębie zestawienia i wielokrotnym kopiowaniem formuł do dołączonych wpisów. Okazuje się, że jest na to praktyczne rozwiązanie. 

Przykładowe zestawienie zawierające formuły prezentuje poniższy rysunek.

Aby uaktywnić automatyczne nadawanie formatowania dla nowych danych oraz spowodować aby automatycznie kopiowały się formuły powtarzające się w każdym wiersz należy:

  • aktywuj na wstążce kartę Plik/Opcje i przejdź do zakładki Zaawansowane,
  • w sekcji Opcje Edycji zaznacz Rozszerz formaty i formuły zakresu danych,
  • wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem OK,
  • teraz po wpisaniu nowych danych, Excel samoczynnie sformatuje nowe dane oraz przekopiowane zostaną formuły - zgodnie z założeniem.

Automatyczne formatowanie nowo dopisywanych danych