Szybkie przesuwanie kolumn i wierszy

Budując w Excelu wielokolumnowe zestawienia, wielu użytkowników z pewnością nieraz spotkało się z problemem szybkiego przestawienia danej kolumny w inne miejsce. Wstawianie nowej, kopiowanie danych a potem usuwanie niepotrzebnej to tylko strata czasu.

Przyjmijmy, że w zestawieniu pokazanym na poniższym rysunku chcesz zamienić miejscami kolumnę Stanowisko z kolumną Kategoria zaszeregowania.

Aby szybko uporać się z tym problemem należy:

  • kliknięciem nagłówka zaznacz kolumnę E;
  • trzymając wciśnięty klawisz SHIFT, chwyć myszką krawędź zaznaczonej kolumny E i przeciągnij w lewo za kolumnę C.
  • zwolnij najpierw lewy przycisk myszy, potem klawisz SHIFT. Kolumna E (Stanowisko) zostanie przesunięta w nowe miejsce, co spowoduje pożądaną zamianę miejscami kolumn Stanowisko i Kategoria zaszeregowania.

Przeciągnięcie krawędzi zaznaczonej kolumny bez wciśniętego klawisza SHIFT spowodowałoby przesunięcie kolumny E w miejsce kolumny D ze skasowaniem zawartości tej ostatniej.

Oczywiście w analogiczny sposób możemy także przesuwać wiersze.