Drukowanie wybranych kolumn lub wierszy na każdej stronie

Przygotowując zestawienia na górze arkusza zwykle umieszcza się logo firmy, dane osoby która sporządziła raport bądź szczegółowe informacje czego dane zestawienie dotyczy. Jeżeli nasze zestawienie rozciąga się na kilkadziesiąt wierszy, wydruk nie zmieści się na jednej stronie. Zależałoby nam jednak, aby informacje o raporcie oraz wiersz nagłówkowy tabeli był drukowany na każdej stronie.

W tym celu:

  • aktywuj na wstążce kartę Układ strony, następnie w grupie Ustawienia strony kliknij polecenie Tytuł wydruku;

Na karcie Arkusz w obszarze Tytuły wydruku wykonaj jedną z następujących czynności:

  • w polu U góry powtarzaj wiersze wpisz odwołanie do wierszy, które zawierają etykiety kolumn naszej tabeli lub kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe znajdujący się po prawej stronie pól U góry powtarzaj wiersze, a następnie zaznacz wiersze, które mają być powtarzane w arkuszu. Po zaznaczeniu żądanych wierszy należy ponownie kliknąć przycisk Zwiń okno dialogowe, aby powrócić do okna dialogowego.

W analogiczny sposób postępujemy chcąc aby na każdej z drukowanych stron pojawiały się informacje zawarte w wybranych kolumnach. Zanim jednak zaczniemy drukować warto upewnić się, czy wydruk wygląda zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Przed zatwierdzeniem ustawień, kliknij Podgląd wydruku.