Usuwanie pustych wierszy z zachowaniem kolejności rekordów

Oszczędzając czas a zarazem zmniejszając realną szansę na wystąpienie błędu podczas tworzenia zestawień, bardzo często kopiujemy dane z różnych źródeł. Wklejając informacje do arkusza Excela, bardzo często okazuje się, że rekordy z danymi oddzielone są pustymi wierszami.

Jeśli pustych wierszy byłoby kilka bądź kilkanaście, to można je usunąć ręcznie. W przypadku gdy będzie ich dużo więcej, a nam zależy aby zachować kolejność wklejonych danych, zadanie zrobi się niezwykle pracochłonne. Okazuje się, że wcale nie musi tak być. Przykładowe zestawienie przedstawia rysunek. 

Usuwanie pustych wierszy bez psucia kolejności wypełnionych danych można dokonać w następujący sposób:

  • zaznacz zakres obejmujący wszystkie dane i naciśnij Ctrl+T, aby zamienić na tabelę;
  • rozwiń menu autofiltra dowolnej kolumny, np. Nazwa materiału lub usługi i zaznacz opcję Puste i kliknij OK;

  • następnie zaznacz odfiltrowane puste wiersze, kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obszar i z menu podręcznego wybierz polecenie Usuń wiersz;
  • rozwiń menu autofiltra kolumny Nazwa materiału lub usługi i przywróć wyświetlanie wszystkich rekordów.