Malarz formatów - błyskawiczne formatowanie komórek

Formatowanie bywa pracochłonnym zajęciem, więc gdy raz je wykonamy, zwykle nie mamy ochoty powtarzać tych samych czynności. Dlatego Excela wyposażono w bardzo pożyteczne narzędzie nazwane Malarzem formatów. Pomimo tego, że narzędzie pozwala łatwo i szybko kopiować formaty, niewielu użytkowników jednak z niego korzysta.

Aby formatowanie zakresu F1:H7 skopiować do zakresu L1:N7 należy:

  • zaznacz zakres już sformatowany (F1:H7), następnie aktywuj na wstążce kartę Narzędzia główne/Schowek i wybierz ikonę Malarz formatów;
  • kliknij w komórkę L1, wówczas Excel sam znajdzie i sformatuje zakres takich samych rozmiarów jak zakres źródłowy (w tym przypadku F1:H7) lub zamiast klikania pojedynczej komórki można zaznaczyć zakres docelowy, określając w ten sposób rozmiar formatowanego zakresu.

 

Dwukrotne kliknięcie ikony Malarza formatów włącza go na stałe. Można potem przenosić zapamiętane formatowanie na kolejno zaznaczane zakresy. Wyłączenie zaś następuje po naciśnięciu klawisza Esc lub po kolejnym kliknięciu ikony Malarza formatów.