Wyśrodkowanie bez konieczności scalania komórek

Przygotowując różne zestawienia i chcąc aby były zrozumiałe dla innych użytkowników, zawsze warto bezpośrednio nad prezentowanymi danymi umieścić tytuł naszego raportu. Aby wyglądał estetycznie powinien być wyśrodkowany względem zestawienia. Najczęściej stosowaną w takim przypadku metodą jest skorzystanie z polecenia Scal i wyśrodkuj.

Niestety taka operacja może powodować problemy chcąc przesunąć, którąś z kolumn znajdujących się na przecięciu ze scalonymi komórkami. Dlatego chciałbym pokazać inny sposób wyśrodkowania bez konieczności scalania komórek. Przykładowe zestawienie przedstawia poniższy rysunek.

W tym celu:

  • zaznacz zakres komórek A1:D1 i wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+1, aby aktywować okno Formatowanie komórek;
  • przejdź w nim do zakładki Wyrównanie i w sekcji Wyrównanie tekstu, z rozwijanej listy Poziomo, wybierz pozycję Wyrównanie zaznaczenia do środka. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK uzyskasz żądany efekt.

Wyśrodkowanie bez konieczności scalania komórek