Błyskawiczne wprowadzanie tekstów z komórek powyżej

Excel bardzo często służy jako narzędzie, w którym pracownicy działu marketingu prowadzą rejestr faktur wpływających do działu. Oprócz informacji o dacie otrzymania dokumentu oraz kwocie faktury w jednej z kolumn rejestrują nazwy firm, które powtarzają się z reguły prawie w każdym miesiącu.

Do tej pory wszystkie wartości były wprowadzane z klawiatury. Okazuje się, że wartości tekstowe, które już występują powyżej, można dodawać jednym kliknięciem myszy. Przykładowy rejestr faktur przedstawia rysunek.

Aby nie wpisywać ponownie ręcznie nazwy firmy należy:

  • kliknij pierwszą pustą komórkę w kolumnie B (w przykładzie B14);
  • na klawiaturze wciśnij kombinację klawiszy lewy Alt + Strzałka w dół. Pojawi się lista nazw firm znajdujących się powyżej jak to przedstawia rysunek.

  • następnie kliknij nazwę na liście, a zostanie błyskawicznie wstawiona do komórki.