Wydajne zaznaczanie komórek i zakresów

Podczas formatowania danych w skoroszytach Excel, należy najpierw zaznaczyć wyłącznie te komórki, na których mają być wykonane operacje formatujące. Aby to sprawnie wykonać, najlepiej skorzystać z n/w technik zaznaczania:

zaznaczanie z F8 - podczas zaznaczania niezbyt dużych zakresów warto skorzystać z zaznaczania w trybie rozszerzonego wyboru.

  • najpierw klikamy w komórkę, która stanowić będzie lewy górny róg zaznaczanego bloku np. A1, następnie włączamy tryb rozszerzenia poprzez wciśniecie klawisza F8;
  • następnie klikamy komórkę stanowiącą prawy dolny róg odpowiedniego bloku np. L13. Po zaznaczeniu wyłączmy tryb naciskając klawisz ESC lub przez ponowne naciśniecie klawisza F8.

zaznaczanie z F8

 

zaznaczanie z SHIFT+F8 – w pewnych sytuacjach może zachodzić potrzeba zaznaczenia nieco bardziej skomplikowanych zakresów, które składać się będą z wielu nieciągłych obszarów lub pojedynczych komórek. W takiej sytuacji warto skorzystać  z dodawania do zaznaczenia.

  • w tym celu naciskamy kombinacje klawiszy SHIFT+F8 a następnie przechodzimy do zaznaczenia myszką na przykład kilku nie sąsiadujących ze sobą bloków komórek. Po zaznaczeniu wyłączamy dany tryb naciskając klawisz ESC.

Zaznaczanie z SHIFT+F8

zaznaczanie z CTRL+SHIFT+8 (CTRL+*) – naciśniecie kombinacji klawiszy powoduje automatyczne zaznaczenie zwartego, ciągłego zakresu danych w otoczeniu komórki bieżącej.

zaznaczanie z CTRL+SHIFT+8 (CTRL+*)