Ukrywanie zawartości komórek

Przygotowując zestawienia w Excelu, które później będą uzupełniane przez innych użytkowników, czasem zachodzi konieczność ukrycia zawartości wybranych komórek.

Mimo, że Excel nie oferuje żadnej metody pozwalającej na ukrycie zawartości komórek (prócz ukrywania całych wierszy lub kolumn) istnieje jednak pewien trik umożliwiający ominięcie tego ograniczenia.

  • zaznacz komórkę lub zakres, którego zawartość ma zostać ukryta;
  • naciśnij kombinację klawiszy CTRL+1 i w oknie Formatowanie komórek na karcie Liczby wybierz Kategoria: Niestandardowe a w polu TYP wpisz ciąg formatujący składający się z trzech średników (;;;) i naciśnij OK.

 

Zawartość tak sformatowanych komórek zostanie ukryta na ekranie i wydruku.