Wyświetlanie w komórce nazwy skoroszytu

W przypadku gdy pracujesz jednocześnie w wielu arkuszach składających się z podobnych zestawień, bardzo przydatne okazuje się wyświetlanie nazwy skoroszytu i ścieżki dostępu do niego. Dzięki temu będziesz miał stałą kontrolę nad swoimi zestawieniami porozrzucanymi w różnych folderach na dysku. Aby uzyskać taki efekt, wystarczy, że do dowolnej pustej komórki arkusza wstawisz formułę:

 

  • =KOMÓRKA("nazwa_pliku")
Wyświetlanie w komórce nazwy skoroszytu