Stosowanie w arkuszu ułamków zwykłych

Tworząc rejestr zatrudnionych pracowników, wielu użytkowników aplikacji MS Excel, a szczególnie pracownicy działu kadr, zetknęło się pewnie z problemem podczas wpisywania do arkusza ułamków zwykłych. Wprowadzając do komórki ułamek ¾ Excel automatycznie zamienia go na datę.

Aby Excel poprawnie wyświetlił ułamek i można było wykonywać na nim dalsze obliczenia należy zastosować następujący trik:

  • w pierwszej kolejności wpisz 0, naciśnij spację a dopiero wówczas wpisz ułamek np. ¾
  • zatwierdź wciskając Enter.