Szybkie powielanie tego, co na górze lub po lewej stronie komórki

Wyobraźmy sobie sytuacje, iż musisz przygotować dane wszystkich zatrudnionych pracowników w firmie na najbliższe posiedzenie Zarządu. Twoja tabela składa się z kilku kolumn, do których należy wprowadzić dane, z których większość się powtarza  a TY nie lubisz tracić czasu na ponowne wpisywanie.

Druga osoba z listy, pracuje w tym samym dziale i zajmuje to samo stanowisko. Aby ponownie nie wpisywać znajdujących się wyżej danych:

Szybkie powielanie tego, co na górze lub po lewej stronie komórki

  • zaznacz zakres C3:D3
  • naciśnij kombinację Ctrl+D, co spowoduje skopiowanie zawartości zakresu C2:C3
Szybkie powielanie tego, co na górze lub po lewej stronie komórki
 
Wskazówka Analogicznie użycie skrótu Ctrl+R powiela zawartość komórek położonych o jedną kolumnę w lewo