Autouzupełnianie pominiętych zakresów komórek

Zestawienia tworzone ręcznie przez różnych użytkowników, posiadają zwykle powtarzający się błąd, przyzwyczajenie do pozostawiania pustych zakresów komórek w przypadku powtarzających się danych, jak na poniższym rysunku. Takie zestawienie jest w zasadzie bezużyteczne jeśli chcielibyśmy filtrować lub grupować dane według kolumny zawierającej informacje data wysyłki.

Krótkie zestawienie można poprawić ręcznie, ale problemem staje się poprawianie listy, liczącej setki lub tysiące rekordów.

Aby uporać się z tym problemem należy:

  • zaznacz wszystkie komórki w kolumnie Data wysyłki, począwszy od A5;
  • wciśnij klawisz funkcyjny F5;
  • w oknie dialogowym, które się pojawi, kliknij przycisk Specjalnie. Zaznacz pole Puste i kliknij OK.

 

  •  w kolumnie A zostaną zaznaczone jedynie puste komórki, w których powinny zostać uzupełnione daty wysyłki. Widok arkusza przedstawia kolejny rysunek.

  • do zaznaczonej, bieżącej komórki A5 wpisz formułę =A4 i koniecznie zatwierdź kombinacją klawiszy Ctrl+Enter, co spowoduje wpisanie formuły do wszystkich zaznaczonych komórek. Puste komórki zostały uzupełnione zgodnie z Twoimi potrzebami.

  • zestawienie wygląda jak należy, ale jest nadal bezużyteczne, gdyż w pustych komórkach zamiast tekstu znajdują się formuły, które trzeba zastąpić wartościami. Zaznacz całą kolumnę A i skopiuj całą jej zawartość do schowka (np. Ctrl + C).
  • uaktywnij kartę Narzędzia główne, rozwiń listę poniżej przycisku Wklej i wskaż Wklej wartości.