Wyłączanie funkcji tworzenia hiperłączy

Jedno z pytań najczęściej zadawanych przez użytkowników Excela brzmi: "W jaki sposób można wyłączyć funkcję automatycznego tworzenia hiperłączy?". Jeśli chcesz aby podczas wpisywania danych, nigdy nie były automatycznie tworzone hiperłącza, wykonaj następujące kroki:

  • aktywuj na wstążce kartę Plik/Opcje i przejdź do zakładki Sprawdzanie;
  • kliknij przycisk Opcje Autokorekty, aby wyświetlić okno dialogowe Autokorekta;
  • uaktywnij kartę Autoformatowanie podczas pisania i wyłącz opcję Ścieżki internetowe i sieciowe na hiperłącza.