Automatyczne wstawianie przecinka dziesiętnego

Częstym pytaniem zadawanym głównie przez pracowników działów finansowych jest: "Czy można nakazać, aby Excel sam wstawiał przecinek dziesiętny?". Okazuje się, że można. Załóżmy, że wciąż wprowadzasz do komórek wiele kwot z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, np. prowadząc monitoring cen półkowych konkurencji.

Jeśli chcesz, aby podczas wprowadzania liczb, automatycznie był wpisywany przecinek dziesiętny, wykonaj następujące kroki:

  • aktywuj na wstążce kartę Plik/Opcje i przejdź do zakładki Zaawansowane;
  • następnie włącz opcję Automatycznie wstaw przecinek dziesiętny (ze standardową dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), zgodnie z poniższym rysunkiem.

  • teraz przejdź do dowolnej komórki i wprowadź dowolny ciąg liczb, 2099 i naciśnij Enter. Do komórki zostanie wprowadzona liczba 20,99. Od tego momentu można wprowadzać liczby do komórek arkusza bez wpisywania przecinka dziesiętnego, który automatycznie będzie wstawiany przed dwiema cyframi wpisanymi na końcu.