Adresy względne i bezwzględne

Ogromne możliwości Excela opierają się na formułach, czyli seriach instrukcji powodujących wykonanie pewnych obliczeń lub innych akcji. Sprawne posługiwanie się formułami wymaga poznania funkcji i sposobów adresowania, czyli inaczej odwoływania się do zakresów i komórek. Możemy mówić - jak kto woli o adresach bądź odwołaniach względnych i bezwzględnych.

Oprócz adresów względnych lub bezwzględnych istnieją adresy mieszane, które - jak łatwo z nazwy odczytać - są rozwiązaniem łączącym oba rodzaje, np. odwołanie do kolumny może być bezwzględne, a do wiersza względne, lub odwrotnie.

1. Adresy względne

Załóżmy, iż otrzymaliśmy zadanie polegające na obliczeniu jaką wartość w PLN stanowią zamówione produkty w jednym z krajów UE. Ceny podane w euro należy przeliczyć na złote po kursie 1 EUR = 4,29 PLN.

Adresowanie względne> Wpisana do C2 formuła = B2*4,29 naprawdę oznacza: "pobierz zawartość komórki położonej o jedno miejsce w lewo i pomnóż ją przez 4,29". Taka formuła skopiowana do komórki C6 przyjmuje postać =B6*4,29.

> Adresy w/w typu np. B2, B6 są adresami względnymi, zmieniającymi się podczas kopiowania.

2. Adresy bezwzględne

Kurs euro zmienia się z dnia na dzień, więc również nasze przeliczenie cen w euro na ceny złotówkowe będzie się zmieniać. Czy nie należałoby tak przekształcić arkusz aby po zmianie kursu EUR formuły przeliczające walutę same się uaktualniały. Warto więc przelicznik walutowy zapamiętać w oddzielnej komórce, a w formułach używać odwołania do tej komórki.

Adresowanie bezwzględne względem wiersza

=B2*D$2 lub =B2*$D$2

  • znak dolara $ blokuje wiersz lub kolumnę przy kopiowaniu;
  • w naszym przykładzie w adresie D$2 został zablokowany tylko wiersz, co w zupełności wystarczy w tym przypadku, ponieważ kopiujemy formułę jedynie w obrębie jednej kolumny;
  • w formule =B2*$D$2 blokujemy zarówno wiersz jak i kolumnę. Jest to właśnie przykład adresu bezwzględnego.