Tabliczka mnożenia

W artykule Tabliczka mnożenia - utworzona jedną formułą opisałem jak za pomocą formuły tablicowej można bardzo szybko utworzyć w Excelu tabliczkę mnożenia o rozmiarach 10x10. Teraz chciałbym pokazać inny sposób wykonania, równie błyskawiczny, który bazuje na wiedzy z zakresu adresowania względnego i bezwzględnego.

Naszym zadaniem jest napisanie jednej formuły, którą następnie należy skopiować do komórek naszej tabliczki. W pierwszej kolejności przygotujemy zakres danych, gdzie pierwszy wiersz i pierwsza kolumna będą zawierać liczby od, 1 do 10, które mają być przez siebie mnożone, co przedstawia poniższy rysunek.

  • kliknij komórkę B2 i wpisz w nią następującą formułę =$A2*B$1 a następnie skopiuj ją do wszystkich komórek zakresu B2:K11 w wyniku otrzymasz prawidłową tabliczkę mnożenia.