Formuły tablicowe - garść pomocnych informacji

Formuły tablicowe:

1. aby zasygnalizować programowi Excel, że wprowadzona formuła powinna być traktowana jako tablicowa, niezbędne jest zatwierdzenie jej z użyciem kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + Enter. Zatwierdzenie formuły w tradycyjny sposób może spowodować wystąpienie komunikatu błędu lub wyświetlenie błędnego wyniku obliczeń;

2. nawiasy klamrowe obejmujące formuły tablicowe nie są ręcznie wpisywane, lecz dodawane automatycznie po naciśnięciu Ctrl+Shift+Enter;

3. działanie opisane formułą wykonywane jest na tablicach jednowymiarowych (mieszczących się w wierszach lub kolumnach) lub dwuwymiarowych (prostokątnych zakresach). Pozwala to więc na pominięcie wieloetapowych działań i opracowanie obliczeń dla wskazanych zakresów komórka po komórce w jednym przebiegu;

4. mogą w arkuszu zajmować jedną lub wiele komórek;

5. zapewniają jednorodność obliczeń w całym zajmowanym zakresie, nie można zmieniać części formuły tablicowej w jednej komórce; zmiana zawsze obejmuje całość formuły;

6. wszystkim nieoswojonym z używaniem formuł tablicowych radzę w sprawdzić ich działanie za pomocą polecenia szacowania formuł (Formuły/Inspekcja formuł a następnie Szacuj formułę);

7. podczas stosowania formuł tablicowych wielokrotnie się przekonasz, że arkusz zaczął wolniej się przeliczać, aby tego uniknąć stosuj możliwie mało odniesień do innych arkuszy jak również rozważ możliwość stosowania w formułach wartości stałych zamiast odniesień. Sprawdź, czy zamiast stosowania formuły tablicowej, możesz wykorzystać którąś ze standardowych funkcji arkusza.