Jaka przypada data w podany dzień roku?

Sieci handlowe wszystkie swoje dostawy identyfikują na podstawie numeru zamówienia lub numeru przyjęcia towaru (w skrócie NPT). NPT to nic innego jak szereg cyfr z których pierwsze określają kolejny dzień roku, pozostałe cyfry to wewnętrzny system rejestracji.

Jeżeli zajdzie konieczność aby pracownik działu handlowego ustalił np. datę dostawy towarów, zatem posiadając numer NPT to bardzo łatwa sprawa. Wystarczy do tego celu zatrudnić Excela, który bardzo szybko wykona za nas to zadanie. Aby ustalić jaka data przypada np. w 59 dzień roku 2014 należy skorzystać z następującej formuły:

=DATA(2014;1;1)+A2-1

W w/w formule przyjąłem założenie, że dzień roku znajduje się w komórce A2, zaś w komórce B2 umieszczona jest formuła obliczająca poszukiwaną datę, tak jak zostało to pokazane na rysunku.

Jaka przypada data w podany dzień roku?