Wyznaczanie numeru dnia roku na podstawie daty

Od czasu do czasu zachodzi konieczność wyznaczenia numeru dnia roku na podstawie daty. Jest to sytuacja odwrotna do opisywanej w artykule Jaka przypada data…, ponieważ tym razem znamy datę a musimy wyznaczyć który to dzień roku.

Bardzo szybko można obliczyć, że 6 stycznia 2014 jest 6 dniem roku ale ustalenie, którym dniem roku jest inna dowolna data nie zawsze jest takie proste. Aby wyznaczyć, którym dniem od początku roku jest dzień publikowania tego artykułu, a dziś jest 2014-03-10, wystarczy nadać komórce format ogólny i skorzystać z poniższej formuły:

=A2-DATA(ROK(A2);1;0)

W w/w formule przyjąłem założenie, że data znajduje się w komórce A2, zaś w komórce B2 umieszczona jest formuła wyznaczająca numer dnia roku, tak jak zostało to pokazane na rysunku.

 Wyznaczanie numeru dnia roku na podstawie daty