Bieżąca data i czas w tej samej komórce

Rozwiązanie wielu problemów biznesowych wymaga użycia aktualnej daty, a czasem również aktualnego czasu. Na przykład gdy chcesz dowiedzieć się, który z dłużników nie zapłacił w wyznaczonym terminie, musisz sprawdzić liczbę dni, jakie upłynęły od dnia wystawienia faktury do dzisiaj, a dzisiaj oznacza codziennie inną datę. Ręczne wpisywanie tych wartości może okazać się uciążliwe, dlatego proponuję skorzystanie z pewnego triku. 

Aktualną datę możemy łatwo wprowadzić do komórki za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl + ; (średnik), a bieżący czas za pomocą skrótu Ctrl + Shift + ; (średnik). Po wprowadzeniu daty komórka pozostaje w trybie edycji, a zatem:

  1. kliknij komórkę, do której chcesz wprowadzić datę i czas;
  2. wciśnij Ctrl + ; (średnik), następnie Spację, a na koniec Ctrl + Shift + ; (średnik);
  3. zatwierdź, wciskając klawisz Enter.
O każdej czynności ktoś kiedyś zapomni, więc wszystkie operacje powtarzalne, a zwłaszcza wszelkie uaktualnienia danych - w tym daty i czasu - należy w miarę możliwości automatyzować, im więcej, tym lepiej. Pokazane na poniższym rysunku formuły obliczające bieżącą datę i czas, są automatycznie aktualizowane podczas otwierania skoroszytu oraz po każdej zmianie danych źródłowych jakiejkolwiek formuły.
 
Excel przelicza wówczas wszystkie formuły, chyba że jest włączona opcja Obliczanie skoroszytu - Ręcznie.