Funkcja finansowa FV w praktyce

Przykład I

Klient postanowił gromadzić kapitał na swoją emeryturę i założył Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) wpłacając na nie 10 000 zł. Gwarantowane efektywne oprocentowanie środków wpłaconych na rachunek w pierwszych 10 latach to 7,29%, kapitalizacja roczna. Ile środków zgromadzi klient na rachunku IKE po upływie 10 lat?

Wykorzystując funkcję FV możemy obliczyć wartość przyszłej inwestycji przy założeniu stałych lub okresowych płatności i stałej stopie procentowej. Przy wykorzystaniu funkcji finansowych przyjęto założenie, że kwoty, które wpłacamy podawane są ze znakiem minus. Zatem podstawiając w/w dane do składni funkcji otrzymujemy odpowiedź:

Funkcja finansowa FV

Przy powyższych założeniach na rachunku IKE po 10 latach klient zgromadzi 20 211,22 zł.

Przykład II

Klient postanowił gromadzić kapitał na swoją emeryturę i założył Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) zakładając, że będzie odkładać na nie rocznie kwotę równą 10 000 zł. Gwarantowane efektywne oprocentowanie środków wpłaconych na rachunek w pierwszych 10 latach to 7,29%, kapitalizacja roczna. Ile środków zgromadzi klient na rachunku IKE po upływie 10 lat? Zatem podstawiając w/w dane do składni funkcji otrzymujemy odpowiedź:

Funkcja finansowa FV w praktyce

Przy powyższych założeniach na rachunku IKE po 10 latach klient zgromadzi 140 071,56 zł lub 150 282,77 zł. Dlaczego? Otóż ostatni argument funkcji FV, a mianowicie Typ, to liczba 0 lub 1 wskazująca kiedy płatność ma miejsce. 0 - oznacza płatność na koniec rozliczeniowego, 1 - oznacza płatność na początku okresu rozliczeniowego. Jeżeli którykolwiek z argumentów opcjonalnych zostanie pominięty, to jako jego wartość przyjmowana jest wartość 0. Reasumując zatem warto wpłacać 10 000 na początku okresu rozliczeniowego aby na koniec oszczędzania mieć o wiele wyższą kwotę odsetek.

Funkcja finansowa FV  typ o wartości 1

 

Podstawową zaletą oszczędzania w ramach IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. „podatku Belki”. Aby jednak wypłata środków z rachunku nie została opodatkowana, będzie można jej dokonać dopiero po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia lub po nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych i ukończeniu pięćdziesiątego piątego roku życia.