Funkcja finansowa PV w praktyce

Każdy z nas powinien oszczędzać na emeryturę. Realia są jednak inne, a poziom oszczędzania jest prawie zawsze zbyt niski.

Klient postanowił 10 lat przed przejściem na emeryturę zdeponować pewną kwotę (płatność jednorazowa), tak żeby w momencie nabycia uprawnień emerytalnych mieć na lokacie 60 000 zł. Jaką kwotę musi wpłacić na początku aby przy niezmiennej stopie 7,29% (kapitalizacja roczna) po 10 latach uzyskać zaplanowaną kwotę.

Wykorzystując funkcję PV możemy obliczyć wartość bieżącą inwestycji. Przy wykorzystaniu funkcji finansowych przyjęto założenie, że kwoty, które wpłacamy podawane są ze znakiem minus. Zatem podstawiając w/w dane do składni funkcji otrzymujemy odpowiedź:

Przy powyższych założeniach klient powinien na początku wpłacić na lokatę 29 686,49 zł aby po 10 latach zgromadzić kwotę równą 60 000 zł.