Funkcja finansowa RATE w praktyce

Klient postanowił gromadzić kapitał na swoją emeryturę i założył Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) zakładając, że będzie odkładać na nie rocznie kwotę równą 10 000 zł. Jakie oprocentowanie (kapitalizacja roczna) musiałby uzyskać od instytucji finansowej aby po 10 latach mieć na koncie kwotę 150 282,77 zł.

Wykorzystując funkcję RATE możemy obliczyć jaka powinna być stopa procentowa, aby lokata początkowa (Wa) oraz seria płatności (rata) osiągnęły przez okres (Liczba rat) wartość końcowa. Zatem podstawiając w/w dane do składni funkcji otrzymujemy odpowiedź:

Funkcja finansowa RATE w praktyce

Przy powyższych założeniach na rachunku IKE po 10 latach klient zgromadzi 150 282,77 zł pod warunkiem, że uzyska od instytucji finansowej oprocentowanie w wysokości 7,29% oraz że płatność w wysokości 10 000 zł będzie dokonywał na początku okresu rozliczeniowego.

Argument funkcji RATE, a mianowicie Typ, to liczba 0 lub 1 wskazująca kiedy płatność ma miejsce. 0 - oznacza płatność na koniec okresu rozliczeniowego, 1 - oznacza płatność na początku okresu rozliczeniowego. Jeżeli którykolwiek z argumentów opcjonalnych zostanie pominięty, to jako jego wartość przyjmowana jest wartość 0.