Funkcje finansowe - garść pomocnych informacji

Świat wielkiej finansjery zapewne rzadko korzysta z Excela, jednak wśród księgowych ten program jest bardzo popularny. Nie trzeba jednak zawodowo zajmować się finansami, aby skorzystać z wielu przydatnych możliwości. Przecież w codziennym życiu ciągle wykonujemy operacje finansowe, zarówno te niewielkie, związane ze zwykłymi zakupami i płaceniem comiesięcznych rachunków, jak i te całkiem duże, związane chociażby z kredytem na mieszkanie czy samochód.

W takich kwestiach warto wspomóc się funkcjami finansowymi z Excela. Większość funkcji finansowych Excela opiera się na czterech podstawowych elementach:

 1. wartość bieżąca inwestycji,
 2. wartość przyszła inwestycji,
 3. czas trwania inwestycji,
 4. stopa procentowa albo wartość kapitałowa inwestycji.

Najczęściej argumentami funkcji są:

 • Stopa – jest stopa procentowa w danym okresie;
 • Okres spłaty (liczba rat) – liczba okresów płatności dająca w efekcie sumę roczną;
 • Wartość aktualna (Wa) – jest aktualną wartością - całkowitą sumą, jaką seria przyszłych
  płatnosci jest warta;
 • Wartość przyszła (Wp) – jest przyszłą wartością lub poziomem finansowym, do którego
  zmierza się po dokonaniu ostatniej płatności. Jeśli argument jest pominięty, to jako jego
  wartość przyjmuje sie 0 (przyszła, końcowa wartość pożyczki wynosi 0);
 • Typ – jest to cyfra 0 lub 1 wskazująca, kiedy płatność ma miejsce.
TYP (WARTOŚĆ) Płatność przypada na:
0 lub jest pominięty koniec okresu
1 początek okresu