Funkcja FV - wartość przyszła inwestycji

Do określenia przyszłej wartości inwestycji służy funkcja FV. Dzięki niej możemy policzyć wartość lokaty o zadanym czasie, stopie procentowej i wybranym okresie kapitalizacji. Korzystając z funkcji FV oraz innych funkcji finansowych, należy się upewnić, że stopa procentowa (stopa) odpowiada okresowi spłaty (liczba rat).A zatem, jeśli dokonuje się miesięcznej spłaty czteroletniej pożyczki oprocentowanej na 15% rocznie to:

 

  • stopa wynosi =15%/12;
  • liczba rat = 4*12;
Jeśli zaś dokonuje się rocznych spłat tej samej pożyczki to:
  • stopa wynosi =15%;
  • liczba rat = 4;
Ponadto wszystkie argumenty odnoszące się do pieniędzy wpłacanych przez klienta (kosztów) mają znak minus (-), wypłacanie zaś pieniędzy (zyski, przychody) znak plus (+).
 
Dla lepszego przyswojenia wykorzystania funkcji FV wyobraźmy sobie następująca sytuację. Do placówki bankowej przychodzi klient z zamiarem założenia lokaty bankowej w wysokości 7 000 zł kapitalizowanej miesięcznie przy oprocentowaniu brutto 7,0% w skali roku. Ile środków zgromadzi na rachunku po upływie 7 lat.
 
Przy założeniu 7-procentowej stopy rocznej miesięczna stopa procentowa (inaczej nominalna stopa procentowa) wynosi 7%/12, czyli 0,58%. Liczba okresów kapitalizacji wynosi 12*7, czyli 84 miesięcy. Ponadto nie jest planowane wpłacanie dodatkowych pieniędzy w czasie trwania lokaty, co sprawia, że argument rata jest równy zero. Dla lepszego zobrazowania wszystkiego co opisaliśmy powyżej wprowadźmy dane do naszego arkusza. W komórkach podajemy kolejno:
 
 
Wobec przedstawionych rozważań wartość lokaty przed opodatkowaniem odsetek po upływie siedmiu lat wyniesie 11 409,96 zł, jak wynika z obliczeń przedstawionych na poniższym rysunku.
 
 
Jak już wcześniej wspominałem gdy korzystamy z funkcji FV do obliczeń przyszłej wartości inwestycji, początkową kwotę należy podać jako wartość ujemną. Dlatego też w przykładzie został zmieniony znak wartości pobranej z komórki E4. Alternatywą jest użycie w stosunku do wyniku funkcji MODUŁ.LICZBY, która zwraca w wyniku wartość bezwzględną danej liczby. Oznacza to, że liczba zostanie zwrócona jako wartość dodatnia, niezależnie od poprzedzającego ją znaku.