Wyodrębnianie pierwszego słowa z ciągu tekstowego

Manualne wprowadzanie informacji podczas tworzenia raportów naraża nas na większe ryzyko popełnienia błędu. Aby uniknąć tego, bardzo często decydujemy się na kopiowanie informacji z różnych zewnętrznych źródeł. Wklejając dane do arkusza Excela, okazuje się, że ciągi słów zostają wstawione do pojedynczych

komórek. Co jednak, jeśli w końcowym raporcie potrzebujemy tylko pierwszego słowa z wklejonego ciągu tekstowego. Czy czeka Nas ręczne rozdzielanie wpisów? Niekoniecznie! Przykładowe zestawienie przedstawia rysunek. W raporcie końcowym potrzebujemy, aby nazwisko autora znalazło się w oddzielnej komórce.

Aby wyodrębnić pierwsze słowo z określonego tekstu, formuła musi zlokalizować w nim pozycję pierwszego znaku spacji, a następnie użyć tej informacji jako argumentu funkcji LEWY. 

W tym celu:

  • wprowadź do komórki B2 następującą formułę: =LEWY(A2;ZNAJDŹ(" ";A2)-1);
  • skopiuj ją poniżej, klikając dwukrotnie prawy dolny róg komórki B2 - tzw. uchwyt wypełnienia

Funkcja LEWY zwraca zadaną liczbę znaków w danym tekście (w komórce A2) od lewej strony, czyli w naszym przykładzie zwraca nazwisko autora książki. Za pomocą funkcji ZNAJDŹ odnajdujesz spację między nazwiskiem autora a tytułem książki. Aby nie skopiować jej do nowej komórki, od wartości formuły ZNAJDŹ(" ";A2) musisz odjąć jedynkę.

Z zaprezentowaną formułą wiąże się jednak pewien problem, jeżeli w komórce będzie tylko jedno słowo. Formuła wówczas zwróci kod błędu, gdyż w ciągu tekstowym nie znajdzie żadnego znaku spacji. Nieco bardziej rozbudowana wersja formuły rozwiązuje ten kłopot dzięki wykorzystaniu dodatkowych funkcji do sprawdzenia czy w umieszczonym tekście znajduje się jakikolwiek znak spacji. W tym celu:

Dla wersji Excel 2007/2010

  • do komórki B2 należy wprowadzić formułę =JEŻELI.BŁĄD(LEWY(A2;ZNAJDŹ(" ";A2)-1);A2)

Dla wszystkich wersji Excela

  • do komórki B2 należy wprowadzić formułę =JEŻELI(CZY.BŁ(ZNAJDŹ(" ";A2));A2;LEWY(A2;ZNAJDŹ(" ";A2)-1))