Sumowanie określonych wartości

Wyobraźmy sobie sytuację, że prowadzisz rejestr zleceń realizowanych przez firmy zewnętrzne. Szef poprosił Ciebie abyś tym razem przesłał dla niego raport, przedstawiający ogólną sumę zrealizowanych zleceń przez poszczególne firmy? Przykładowy rejestr zleceń przedstawia rysunek.


Aby szybko uporać się z tym zadaniem należy:

  • w pierwszej kolejności musisz uzyskać listę unikatowych firm, które świadczyły dla Ciebie usługi. Pozbycie się z listy powtórzonych wpisów można wykonać przez Filtr zaawansowany lub Tabelę przestawną
  • kolejną informacją, której potrzebujesz jest obliczenie ogólnej wartości zrealizowanych zleceń przez danego zleceniobiorcę. Takie zadanie szybko rozwiążesz za pomocą funkcji SUMA.JEŻELI. Funkcja SUMA.JEŻELI sprawdza poszczególne wartości z zakresu wpisanego jako pierwszy argument pod kątem równości z wartością podaną jako drugi argument i w przypadku takiej zgodności bierze do sumy odpowiednią wartość z zakresu podanego jako trzeci argument. W naszym przykładzie aby policzyć ogólną wartość zrealizowanych zleceń wykonanych przez firmę BUENO, należy do komórki G2 wprowadzić następującą formułę =SUMA.JEŻELI($B$2:$D$180;F2;$D$2:$D$180).
  • potem tylko zostaje skopiować formułę w dół, korzystając z uchwytu wypełnienia (prawy dolny róg komórki) i wszystko gotowe.

Efekt końcowy zaprezentowany w tym artykule można równie błyskawicznie obliczyć przez zastosowanie sum częściowych lub tabel przestawnych alternatywnych narzędzi aplikacji Excel, które dla niektórych użytkowników będą bardziej  praktyczne w zastosowaniu.