Korzystanie z nowej funkcji AGREGUJ

Jedną z nowych funkcji arkuszowych wprowadzonych w programie Excel 2010 jest funkcja AGREGUJ. Jej przydatność wynika z faktu, że (opcjonalnie) może ona ignorować ukryte komórki i wartości błędów. Funkcja AGREGUJ oferuje metodę radzenia sobie z ograniczeniem formatowania warunkowego. Jest to spowodowane tym, że funkcje SUMA, ŚREDNIA, MAX LUB PERCENTYL nie są obliczane, gdy zakres obliczeń zawiera błąd.

 

Pierwszy argument funkcji AGREGUJ to wartość z przedziału od 1 do 19, która określa typ obliczenia. Zasadniczo typem tym jest jedna z innych funkcji Excela. W poniższej tabeli wyszczególniono te wartości wraz z odpowiadającymi im funkcjami.

Drugim argumentem funkcji AGREGUJ jest liczba całkowita z przedziału od 0 do 7, która określa sposób obsługi ukrytych komórek i błędów. W poniższej tabeli zestawiono te opcje.

Trzeci argument funkcji AGREGUJ to odwołanie do zakresu z danymi, które mają być agregowane.