Usuwanie niepotrzebnych spacji

Oszczędzając czas a zarazem zmniejszając realną szansę na wystąpienie błędu podczas tworzenia zestawień, bardzo często importujemy dane z zewnętrznych źródeł. Pobierając informacje z innych aplikacji do arkusza Excela, bardzo często w niektórych komórkach dodawane są zbędne spacje (wewnątrz wpisu lub na jego końcu czy początku). Aby uniknąć ręcznego poprawiania wpisów i szybko pozbyć się zbędnych spacji, zastosuj sprytną funkcję, która usuwa wszystkie spacje z tekstu oprócz pojedynczych spacji pomiędzy słowami.

 

W tym celu:

  • skopiuj nagłówek tabeli do komórki B1;
  • w komórce B2 wprowadź następującą formułę: =USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(A2), następnie skopiuj ją do kolejnych komórek.

Zanim usuniesz błędnie wprowadzone dane wyniki zwrócone przez formuły zamień na wartości.