Oddzielenie do osobnej komórki ostatniego wyrazu

Manualne wprowadzanie informacji podczas tworzenia raportów naraża nas na większe ryzyko popełnienia błędu. Aby uniknąć tego, bardzo często decydujemy się na kopiowanie informacji z różnych zewnętrznych źródeł. Wklejając dane do arkusza Excela, okazuje się, że ciągi słów zostają wstawione do pojedynczych komórek. Co jednak, jeśli w końcowym raporcie potrzebujemy tylko ostatniego słowa z wklejonego ciągu tekstowego. Zaprezentuję Ci, jak szybko wykonać to zadanie za pomocą formuły opartej na funkcjach tekstowych. Poniższy rysunek przedstawia przykładowe ciągi tekstowe.

 

Aby wyodrębnić ostatnie słowo z ciągu tekstowego, wykonaj następujące działanie:

  • do komórki B2 wprowadź następującą formułę: =PRAWY(A2;DŁ(A2)-ZNAJDŹ("#";PODSTAW(A2;" ";"#";DŁ(A2)-DŁ(PODSTAW(A2;" ";"")))))
  • skopiuj ją poniżej, klikając dwukrotnie prawy dolny róg komórki B2 - tzw. uchwyt wypełnienia;