Podwójne kliknięcia (dwuklik) w Excelu - sztuczki

Wszyscy użytkownicy Excela wiedzą, że podwójne kliknięcie na wybranej komórce powoduje jej edycję. Istnieją jeszcze inne praktyczne zastosowania dwukliku, o których nie każdy wie, a bardzo często usprawniają naszą codzienną pracę.

Czytaj więcej...

Skrót klawiaturowy - alternatywą listy rozwijanej

Nieraz zamiast korzystać z narzędzia sprawdzania poprawności danych i wstawiać listę rozwijaną można wykorzystać bardzo praktyczny lecz rzadko używany skrót klawiaturowy. W sytuacji gdy codziennie wprowadzamy dane do arkusza, np. rejestrując dostawy różnych frakcji kruszywa przez naszych stałych dostawców. Czy codziennie wszystkie wartości musimy wprowadzać z klawiatury?

Czytaj więcej...

Jak można ułatwić użytkownikom czytanie obszernych tabel?

Zdarzają się sytuacje, że bardzo często przeglądamy zestawienia, które rozciągają się na kilkanaście kolumn i tysiące wierszy. Gdy w takim zestawieniu zawędrujemy daleko na prawo, możemy się zgubić i stracić orientację, w którym wierszu jesteśmy.

Czytaj więcej...

Jednoczesne wyświetlanie formuły obok wyniku

Gdy zachodzi potrzeba jednoczesnego wyświetlenia wyniku formuły i jej składni, pojawia się problem, ponieważ w Excelu nie ma takiej opcji. Jednakże, gdyby obok wyników były prezentowane również formuły, dużo szybciej można byłoby wychwycić ewentualne pomyłki w obliczeniach.

Czytaj więcej...

Nawigacja po obszernych zestawieniach

Arkusz Excela jest zbyt wielki, aby można go było wyświetlić w całości, więc zawsze jesteśmy skazani na oglądanie jedynie niewielkiej jego części. Oglądane części będą się zmieniać, ponieważ raz będziemy chcieli zobaczyć, co jest na dole, a drugi raz - co na górze lub po lewej stronie dużej tabeli.

Czytaj więcej...

Przewodnik użytkowania nowego menu w Excel 2007

Dla wszystkich, którzy przesiedli się na nowe wersje z Excela 2003 lub starszego, producent przygotował interaktywny podręcznik, który błyskawicznie pomoże odnaleźć żądane polecenie na nieoswojonej jeszcze Wstążce. Interaktywny podręcznik poleceń od programu Excel 2003 do programu Excel 2007 znajduje się do pobrania TUTAJ.

Czytaj więcej...

Znajdź i zamień - problemy ze znakiem "*"

Tworząc raporty lub zestawienia, bardzo często importujemy dane z innych aplikacji do Excela, głównie ze względu na oszczędność czasu, a także zmniejszamy realną szansę na wystąpienie błędu wynikającego z manualnego wprowadzania danych. Podczas importu z zewnętrznych źródeł często do komórek dodawane są zbędne spacje lub niepotrzebne znaki np. "*".

Czytaj więcej...

Sprawne przechodzenie między otwartymi skoroszytami

Każdemu użytkownikowi zdarza się, że pracuje jednocześnie z kilkoma skoroszytami. Przydatny okazuje się wówczas szybki sposób przechodzenia z jednego do drugiego. Jeśli chcesz błyskawicznie przełączyć się między otwartymi skoroszytami, skorzystaj z kombinacji klawiszy Ctrl + F6.

Jak sprawdzić płeć właściciela numeru PESEL

Posiadając listę numerów PESEL w swoim zestawieniu bardzo łatwo można określić płeć danej osoby wykorzystując wbudowane funkcje arkuszowe. Płeć identyfikowana jest na podstawie przedostatniej, dziesiątej cyfry w numerze PESEL. Jeśli zatem 10 cyfra jest nieparzysta {1,3,5,7,9} oznacza to, że osoba jest mężczyzną, w przypadku liczb parzystych {0,2,4,6,8} oznacza że osoba jest kobietą. Przykładowe zestawienie danych przedstawia rysunek.

Czytaj więcej...