Jednoczesne wyświetlanie formuły obok wyniku

Gdy zachodzi potrzeba jednoczesnego wyświetlenia wyniku formuły i jej składni, pojawia się problem, ponieważ w Excelu nie ma takiej opcji. Jednakże, gdyby obok wyników były prezentowane również formuły, dużo szybciej można byłoby wychwycić ewentualne pomyłki w obliczeniach.

Proponuję zastosować sprytny trik, aby poradzić sobie z tą niedogodnością. Przykładowe zestawienie obliczeń przedstawia rysunek.

  • w tym celu powinieneś  najpierw utworzyć drugie okno za pomocą polecenia Widok/Okno/Nowe okno, a następnie w aktywnym oknie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+` (pojedynczy cudzysłów znajdujący się nad klawiszem Tab), aby przejść do trybu wyświetlania formuł.
  • teraz wystarczy ponownie aktywować polecenie Widok/Okno/Wyświetl obok siebie, aby móc w tym samym momencie widzieć obok siebie zarówno wyniki formuł jak i ich składnię. Aby oba dokumenty były dodatkowo przewijane razem proponuję zaznaczyć opcję: Przewijanie synchroniczne.

Wyświetl obok siebie - przewijanie synchroniczne

 

  • Efekt końcowy prezentuje poniższy rysunek.

Jednoczesne wyświetlanie formuły obok wyniku