Jak można ułatwić użytkownikom czytanie obszernych tabel?

Zdarzają się sytuacje, że bardzo często przeglądamy zestawienia, które rozciągają się na kilkanaście kolumn i tysiące wierszy. Gdy w takim zestawieniu zawędrujemy daleko na prawo, możemy się zgubić i stracić orientację, w którym wierszu jesteśmy.

Znacznym ułatwieniem w takim przypadku może być zaznaczenie bieżącej kolumny lub bieżącego wiersza. Jest to możliwe przez zastosowanie poniższych kombinacji klawiszy:

  • Ctrl+spacja – zaznaczenie bieżącej kolumny;
  • Shift+spacja – zaznaczenie bieżącego wiersza.

Jak można ułatwić użytkownikom czytanie obszernych tabel?