Znajdź i zamień - problemy ze znakiem "*"

Tworząc raporty lub zestawienia, bardzo często importujemy dane z innych aplikacji do Excela, głównie ze względu na oszczędność czasu, a także zmniejszamy realną szansę na wystąpienie błędu wynikającego z manualnego wprowadzania danych. Podczas importu z zewnętrznych źródeł często do komórek dodawane są zbędne spacje lub niepotrzebne znaki np. "*".

Gdy próbujemy usunąć znak "*" za pomocą polecenia Znajdź i zamień, napotykamy na problem. Excel interpretuje znak "*" jako znak dowolny i dlatego zmiany nanosi we wszystkich wartościach. Problem ten można jednak ominąć w prosty sposób, wstawiając przed niepotrzebnym znakiem symbol tyldy (~).

Przykład zaimportowanych danych z niepotrzebnym znakiem "*" oraz poprawione dane po zastosowaniu polecenie Znajdź i zamień.