Przewodnik użytkowania nowego menu w Excel 2007

Dla wszystkich, którzy przesiedli się na nowe wersje z Excela 2003 lub starszego, producent przygotował interaktywny podręcznik, który błyskawicznie pomoże odnaleźć żądane polecenie na nieoswojonej jeszcze Wstążce. Interaktywny podręcznik poleceń od programu Excel 2003 do programu Excel 2007 znajduje się do pobrania TUTAJ.

Po pobraniu na dysk komputera przewodnika, wyodrębnieniu archiwum, wyświetlone zostanie okno symulujące program Excel w wersji 2003. Wybranie poszukiwanego polecenia poprzez najechanie kursorem myszy (bez kliknięcia) spowoduje wyświetlenie podpowiedzi, gdzie dostępne jest ono w nowym układzie menu, tj. na Wstążce.

Okno symulujące program Excel w wersji 2003

Kliknięcie polecenia wyświetli okno również symulujące program Excel, lecz w wersji 2007. Dodatkowo lokalizacja poszukiwanego polecenia obwiedziona zostanie ramką:

Okno symulujące program Excel 2007

 

Innym sposobem na odnajdowanie poleceń jest użycie narzędzi przeznaczonych do modyfikacji paska narzędzi Szybki dostęp.

  • Kliknij pasek Szybki dostęp prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz polecenie Więcej poleceń. Zostanie wówczas wyświetlone widoczne poniżej okno dialogowe.
  • Z listy w polu Wybierz polecenia z wybierz opcję Wszystkie polecenia.
  • Przewiń listę poleceń poniżej i naprowadź kursor myszy na poszukiwane polecenie, obok kursora myszy zostanie wyświetlona podpowiedź informująca, gdzie można znaleźć wskazane polecenie.