Nawigacja po obszernych zestawieniach

Arkusz Excela jest zbyt wielki, aby można go było wyświetlić w całości, więc zawsze jesteśmy skazani na oglądanie jedynie niewielkiej jego części. Oglądane części będą się zmieniać, ponieważ raz będziemy chcieli zobaczyć, co jest na dole, a drugi raz - co na górze lub po lewej stronie dużej tabeli.

Jeżeli do tej czynności wykorzystamy paski przewijania lub pokrętło myszy, to prawdopodobnie Nasze podirytowanie związanie z powtarzaniem operacji znacząco wzrośnie. Czas to zmienić. Tutaj z pomocą przychodzi sprytny trik, z którego korzysta niewielka grupa użytkowników Excela.

Aby błyskawicznie przejść do ostatniej wypełnionej komórki w kolumnie:

  • najedź wskaźnikiem myszy nad dolną krawędź aktywnej komórki;
  • kliknij dwukrotnie (szybko) lewym przyciskiem myszy, wówczas arkusz zostanie przewinięty do ostatniej wypełnionej komórki w tej kolumnie.

 Aby błyskawicznie przejść do pierwszej wypełnionej komórki w kolumnie:

  • najedź wskaźnikiem myszy nad górną krawędź aktywnej komórki;
  • kliknij dwukrotnie (szybko) lewym przyciskiem myszy, wówczas arkusz zostanie przewinięty do pierwszej wypełnionej komórki w tej kolumnie.

Podobnie naciskanie po sobie klawiszy End, strzałka kierunkowa (np. End, ↓) lub kombinacji Ctrl+ strzałka kierunkowa - powoduje kolejne przejścia do pierwszych i ostatnich komórek wypełnionych zakresów.

W analogiczny sposób działa przeskakiwanie do skrajnych fragmentów z lewej i prawej strony. Wykorzystać do tego celu należy jedynie boczne krawędzie aktywnej komórki.