Kilka przydatnych skrótów klawiaturowych

Proponuję poświęcić nieco czasu za zapamiętanie takich skrótów, które wywołują polecenia często przez Ciebie  używane. W zamieszczonej poniżej tabeli zebrane zostały najbardziej przydatne skróty klawiszowe. Na pewno nie jest to wyczerpująca lista skrótów, a jedynie wybrane, które moim zdaniem są najbardziej użyteczne.

Czytaj więcej...