Top 10 najlepszych skrótów klawiaturowych według czytelników excelowo.pl

Niestety zapamiętanie całej listy skrótów klawiaturowych programu MS EXCEL dostępnych na stronie internetowej Microsoftu byłoby raczej trudne. Poza tym nie wszystkie skróty klawiszowe są nam potrzebne. Wystarczy zapamiętać tylko kilka wybranych skrótów, aby zaoszczędzić czas i ułatwić sobie pracę w programie.

Poniżej sporządziłem listę najlepszych skrótów w Excelu, które zdaniem czytelników excelowo.pl przydadzą się każdemu użytkownikowi.

 

TOP 10 - Najlepszych skrótów klawiaturowych
Kombinacja klawiszy Funkcja
F4 Blokowanie adresów komórek
F5
Otwiera okno "Przejdź do"
F12 Zapisz jako....
CTRL+F lub CTRL+H Znajdź lub Zamień
CTRL+1 Wyświetl okno Formatuj komórki
CTRL+T Zamień zakres na tabelę
CTRL+`(znak nad klawiszem Tab) Wyświetl formuły zamiast wyników
CTRL+SHIFT+L Włączanie/Wyłączanie filtra
SHIFT+F2 Wstaw komentarz
SHIFT+F3 Wstaw funkcję