Kilka przydatnych skrótów klawiaturowych

Proponuję poświęcić nieco czasu za zapamiętanie takich skrótów, które wywołują polecenia często przez Ciebie  używane. W zamieszczonej poniżej tabeli zebrane zostały najbardziej przydatne skróty klawiszowe. Na pewno nie jest to wyczerpująca lista skrótów, a jedynie wybrane, które moim zdaniem są najbardziej użyteczne.

 

Najlepsze skróty klawiaturowe
Kombinacja klawiszy Funkcja
CTRL+X Wytnij zaznaczony zakres do schowka
CTRL+C Kopiuj zaznaczony zakres do schowka
CTRL+V Wklej zaznaczony zakres
CTRL+Z Cofnij ostatnią czynność
CTRL+D Powiel zawartość z komórki położonej bezpośrednio nad komórką aktywną
CTRL+R Powiel zawartość komórek położonych o jedną kolumnę w lewo
CTRL+G lub F5 Przejdź do
CTRL+H Znajdź i zamień
CTRL+T Zamień zakres na tabelę
CTRL+SHIFT+T ącz i wyłącz wiersz sumy tabeli
CTRL+1 Wyświetl okno Formatuj komórki
CTRL+0 (zero) Ukryj zaznaczone kolumny
CTRL+9 Ukryj zaznaczone wiersze
CTRL+SHIFT+9 Odkryj zaznaczone wiersze
CTRL+(minus) Usuń wiersz, kolumnę
CTRL+(plus) Wstaw wiersz, kolumnę
CTRL+PgUp Uaktywnij poprzedni arkusz skoroszytu
CTRL+PgDn Uaktywnij następny arkusz skoroszytu
CTRL+SHIFT+1 Zastosuj format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku
CTRL+SHIFT+2 Zastosuj format czasu z godziną i minutami
CTRL+SHIFT+3 Zastosuj format daty z dniem, miesiącem i rokiem
CTRL+SHIFT+4 Zastosuj format walutowy z dwoma miejscami po przecinku
CTRL+SHIFT+5 Zastosuj format procentowy bez miejsc po przecinku
CTRL+SHIFT+6 Zastosuj format wykładniczy z dwoma miejscami po przecinku
CTRL+SHIFT+7 Zastosuj obramowanie zewnętrzne
CTRL+`(znak nad klawiszem Tab) Wyświetl formuły zamiast wyników
CTRL+SHIFT+* Zaznacz rozpoznawany zakres danych
CTRL+SHIFT+L Autofitr
CTRL+SHIFT+O Zaznacz wszystkie komórki zawierające komentarze
CTRL+F3 Wyświetl okno Definiuj nazwy
CTRL+SHIFT+F3 Otwórz okno "Utwórz nazwy" (nazwy z etykiet kolumn lub wierszy)
CTRL+F6 Przejdź między otwartymi skoroszytami
CTRL+ENTER Wypełnij zaznaczony obszar wartością wpisywaną do aktywnej komórki
CTRL+DELETE Usuń tekst do końca wiersza
SpokoSpokoSpoko
ALT+F8 Wyświetl okno dialogowe Makro
ALT+F11 Otwórz Edytor Visual Basic
 ALT + = (znak równości) Wstaw Autosumę  
ALT+↓ (strzałka w dół) Powoduje wyświetlanie listy tekstów już istniejących w kolumnie
ALT+ENTER Rozpocznij nowy wiersz w tej samej komórce
  SpokoSpokoSpoko
SHIFT+Spacja Zaznacz bieżący wiersz
CTRL+ Spacja Zaznacz bieżącą kolumnę
SHIFT+F2 Wstaw komentarz
SHIFT+F3 Wstaw funkcję 
SHIFT+F8 Dodaj do zaznaczenia inny zakres komórek
SHIFT+F11 Wstaw nowy arkusz 
F2 Edytuj aktywną komórkę i umieść kursor na końcu tekstu
F3 Wklej zdefiniowaną nazwę do formuły
F4 Powtórz poprzednią czynność
F5 lub CTRL+G Otwiera okno "Przejdź do"
F7 Sprawdzanie pisowni
F8 Włącz lub wyłącz tryb rozszerzania 
F9 Oblicz formuły we wszystkich otwartych skoroszytach
SHIFT+F9 Oblicz formuły tylko w otwartym skoroszycie
 F11 Zbuduj wykres kolumnowy