Błyskawiczne obliczanie cen pomniejszonych o podatek VAT

Prowadząc negocjacje handlowe z naszymi kontrahentami, powinniśmy mieć jak najwięcej informacji o nich a w szczególności o poziomie cen i wielkości narzutów na dostarczany przez naszą firmę asortyment. Dyrektorzy działów handlowych zlecają zwykle dla przedstawicieli handlowych okresowe monitorowanie cen i raportowanie wyników.

W większości placówek handlowych ceny widniejące na sklepowych półkach, są cenami brutto. Aby otrzymane zestawienie cen sprzedaży brutto pomniejszyć o obowiązujący podatek VAT (w przykładzie 23%) nie wykorzystując formuł, można skorzystać z błyskawicznego triku. Przykładowe zestawienie otrzymane od PH przedstawia rysunek.

Ceny półkowe brutto

  • w dowolnej pustej komórce arkusza wpisz liczbę 1,23 i skopiuj ją do schowka (Ctrl + C);
  • podświetl wszystkie ceny w kolumnie D, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i w menu kontekstowym wybierz Wklej Specjalnie;
  • w wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pozycję Podziel i zatwierdź przyciskiem OK.

Ceny sprzedaży bez podatku VAT

 

Wszystkie zaznaczone wartości zostaną pomniejszone o podatek VAT (w naszym przykładzie 23%), zgodnie z początkowym założeniem.