Jaka jest zależność między marżą a narzutem?

Prowadząc bezpośrednią sprzedaż różnorodnych produktów do współpracujących z Twoją firmą kontrahentów, bardzo łatwo możemy obliczyć jakiej wielkości marżę lub narzut stosuje każdy z nich. Wystarczy przejrzeć ceny w gazetce na Twój asortyment a następnie zastosować odpowiednie wzory podane w omawianym wcześniej zagadnieniu Narzut a marża - różnice i wzajemne zależności.

Co jednak jeśli nie prowadzimy bezpośredniej współpracy z danym partnerem i nie posiadamy danych o cenach sprzedaży i zakupu. Jak wówczas obliczyć marżę, znając narzut? Jak obliczyć narzut posiadając dane o stosowanej marży? Zależność między marżą a narzutem można obliczyć stosując następujące wzory.

Wyliczenie w/w wskaźników a w szczególności marży może być bardzo przydatne w sytuacji gdy chcemy wysłać swoją ofertę do potencjalnego klienta porównując wcześniej ceny równorzędnych produktów, które obecnie posiada klient w swojej ofercie. Zakładając, że stosuje analogiczną politykę cenową na produkty konkurencji bardzo łatwo można orientacyjnie obliczyć cenę zakupu.